verkstedet

VERKSTEDET

For hagens kolonister

Hjemmets kolonihager kan nå tilby alle kolonistene i hagen et velutstyrt verksted for reparasjon, gjenbruk, ombruk og snekring av nye nyttegjenstander.

VERKSTEDET ligger i den gamle «Saltboden» på «Vestkantbadet» og inneholder bl.a. en høvel- og arbeidsbenk, mye utstyr til snekring og mekaniske arbeider.

Du kan reservere bruk av verkstedet for et bestemt tidspunkt f. eks. 09–14 på én bestemt dag. Bruk bare reservasjonsskjemaet som ligger i hylla. Utstyret kan lånes for en kortere periode. Da må du bare føre lånet inn på skjemaet i utlånsboken.

Hvis du skulle ha behov for spesialverktøy, så er det også mulig. Det kan dreie seg om drill (elektrisk eller batteri), slagdrill, vinkelsliper, kapp- og gjærsag og annet verktøy. Men dette er ofte verktøy som er dyre, mer kompliserte og kanskje det knytter seg risiko til bruken (verneutstyr).

VERKSTEDET skal bygges videre ut. Har du verktøy eller redskaper som egner seg og ikke trenger selv, så doner gjerne til verkstedet!

VERKSTEDET ble åpnet 8. mai 2021
Idé og initiativtakere
Sverre Røed-Larsen og Fredrik Swift

REGLER & UTLÅN

Sånn vil vi ha det 🙂

Noen enkle regler for bruk eller utlån av utstyret:

  • Bruk bare verktøy som du behersker – all bruk skjer på eget ansvar.
  • Alt verktøy har sin faste plass – og skal tilbake dit etter bruk.
  • Hold god orden: rydd og fei etter bruk, kildesorter (papir/plast/restavfall skal i egne poser),
  • Vis forsiktighet ved bruk av utstyr som kan forårsake brann (bl.a. selvantennelse) – verkstedet har brannvarsler, håndbrannslukker og stor avfallsbøtte for brennbart avfall.
  • Alt verktøyet kan lånes for en kort periode – husk å notere lån og retur i utlånsboken.
  • Har du behov for å jobbe med en større oppgave – reserver tid (se eget skjema).
  • Verkstedet har begrenset plass, og det er derfor dessverre ikke anledning til å lagre og oppbevare egne materialer eller prosjektet du jobber på over tid i Verkstedet.
  • Meld fra om noe av verktøyet blir skadet eller ikke fungerer – eller hvis det er noe du savner.

Ved å følge disse enkle reglene for bruk og utlån, blir verkstedet et nyttig og viktig middel til å oppnå større grad av selvberging – og du bidrar litt til en mer bærekraftig utvikling.

Har du behov for spesialutstyr, verktøy, veiledning eller råd?
Ta kontakt med en av oss:

Sverre Røed-Larsen, Storveien 74, Mobil: 911 01 305, e-post: Sverre Røed-Larsen
Fredrik Swift, Vestveien 91, Mobil: 482 44 250, e-post: Fredrik Swift