Prosjekt spill- og overvann

Kort historikk

Hjemmets Kolonihager bestilte et forprosjekt fra Sweco Norge AS for å prosjektere mulig spill- og overvannshåndtering via tilknytning til kommunalt avløpsnett.
Sweco leverte rapport fra forprosjektet i september 2019.

Klikk på bilde for større visning!

SPILLVANN – NOTAT

PLAN SPILLVANN

OVERVANN – NOTAT

PLAN OVERVANN

RINGVEIEN VEST-RUNDINGEN

STORVEIEN-VESTVEIEN

PORTVEIEN-PARKVEIEN SØR

PARKVEIEN NORD
GUNVOR THALMS PLASS