Hjemmets kolonihager

« . . . den grønne lungen i Bydel Sagene med 109 gartnere»

Velkommen til oss!

Gangportene langs Kongsvingergata og Stavangergata er åpne fra kl. 08.00 – 21.00 (1/5 – 30/9).
Se hagekart
På søndager er vår «Lille Café» åpen i sesongen mellom kl. 12.00 - 15.00. Her får du kjøpt kaffe, vafler, brus og noen ganger mer.

Portveien 2

Kom å ta en titt på Norges mest kjente hytte - Portveien 2.

Hjemmets kolonihager har nå etablert et eget VERKSTED på «Vestkantbadet» for kolonihagens medlemmer, som åpner lørdag 8. mai 2021 kl 0800.
Etablering og drift av VERKSTEDET er en del av kolonihagens strategi for økt satsning på «grønn utvikling og gjenbruk».
LES MER →

Offisielt områdenavn og adressenummer - Hjemmets kolonihager

Hjemmets kolonihager har pr 11/2020 fått tildelt offisielt områdenavn og adressenummer av Plan- og bygningsetaten (Matrikkelenheten) på alle parseller/hytter og fellesbygninger - se nytt hagekart.
PS! Nye adressenummer vil bli innkjøpt og montert av styret på alle parseller/hytter og fellesbygninger innen sesongåpningen 2021. De gamle interne vei- og skiltnavnene Port-, Park-, Stor-, Vest- og Ringveien vil beholdes som en kuriositet.

Hjemmets kolonihager

Hjemmets kolonihager ligger på Bjølsen, mellom Voldsløkka Idrettspark og Bjølsenparken.
Det var direktør Ole Sundø i ukebladet «Hjemmet», som tok initiativet til opprettelsen av hagen i 1912 til sine arbeidere. Derav navnet Hjemmets kolonihager. Området var en del av Søndre Bjølsen gård, som Sundø fikk bygslet.
Kolonihagen består idag av 109 parseller med hytter, et stort forsamlingshus «Huset», som kan leies av hagens medlemmer til ulike anledninger, og som ligger ved hagens største plass. Her finner du også «Funkis-Scenen» og vår «Lille Café». De fleste hyttene har innlagt sommervann og hagen har to sanitæranlegg (dusjer/toaletter) og et fellesvaskeri.

Hyttene

Vi har hytter med forskjellige utseende og størrelser, nye og gamle. De fleste gamle hyttene er bygd ut i ulike etapper og er restaurerte, samtidig som de har bevart særpreget fra de opprinnelige hyttene.
I vår hage er det ingen standard regler for utformingen av hyttene, men reglene er klare hvor store de kan være. Dagens norm er 44 m² inkl. bod og veranda.

Portveien 2

Parsellene

Da hagen ble anlagt i 1912 hadde dyrking på parsellene stor betydning for familienes helse og økonomi. Hver kvadratmeter ble utnyttet til dyrking av grønnsaker, bær og frukt. Om høsten ble årets avling stilt ut, og de største og beste eksemplarene ble premiert.
Dagens kolonister har et litt annet forhold til parsellen (av franske ordet parcelle/jordstykke) sin. Noen bugner av grønnsaker, frukt og bær, mens andre preges av et mangfoldig blomsterflora. Felles for alle parsellene er at de er et uvurderlig rekreasjonsområde, og gir oss muligheten til å stikke fingrene i jorda og få ting til å gro.
Vi har ikke lov til å ha vinduer som vender mot naboens oppholdsplass. Selv om parsellene er små og hyttene ligger tett innpå hverandre, kan vi innta frokosten i grønne usjenerte omgivelser.
Parsellenes størrelse varierer fra 200 til 400 m².

Ønsker du å kjøpe kolonihagehytte?

I Oslo er det 9 kolonihager med tilsammen 1096 parseller med kolonihagehytter. Alle kolonihagene har tildels egne regler for salg av kolonihagehyttene. Jorda leies av Oslo kommune, men kolonihagehyttene eier vi selv.

For å få kjøpt en kolonihagehytte må du å sette deg på ventelisten. Klikk på bildet eller les mere på «Oslokretsens» nettsider.

Kolonistens forpliktelser

Det å ha en kolonihage er både et privilegium og en forpliktelse. Du har ansvar for å holde din egen hytte og hage / parsell i orden. Og du er også med på å holde fellesområdene fine, så de er representative områder som byens befolkning kan benytte til lek og ro.
— Og du er en del av et fellesskap, et samfunn i miniatyr.
Vi må alle bidra til at kolonihagene fremstår som velholdte områder som bærer preg av nedlagt arbeide og framstår som så attraktiv som mulig.
Det innebærer at det ikke er noe slaraffenliv du får som kolonist i våre kolonihager.
Det er mye arbeid med hytte og hage / parsell hele sesongen, også utover høst og tidlig vår. Hytta skal males og vedlikeholdes. Gresset skal klippes, ugress må fjernes, blomster og grønnsaker må plantes og vedlikeholdes. Gjødsling, vanning, beskjæring, høsting av frukt og grønnsaker er bare noen av aktivitetene du påtar deg som kolonist.
I tillegg til alt dette må du stille opp for fellesskapet og bidra til at kolonihagen fungerer optimalt for alle kolonister og ikke minst for våre besøkende.
Men det er ikke bare slit. For de aller fleste er det et positivt slit, fordi vi får så mye godt liv og sunn fysisk aktivitet og gleder oss over kolonihagehverdagen.
Les mer om å være en del av fellesskapet og botiden i kolonihagen her.