Hageavfall

Renovasjonsetatens avfallsbil kommer . . .

Henting av hageavfall 2024

Henteplass – kjøreporten i Stavangergata / Sarpsborggata

DatoKlokkeslett
Lørdag 20. april12.00 – 14.00
Mandag 6. mai16.00 – 17.00
Mandag 10. juni16.00 – 17.00
Mandag 5. august16.00 – 17.00
Mandag 2. september16.00 – 17.00
Mandag 7. oktober16.00 – 17.00

VIKTIG melding fra Renovasjonsetaten vedr. henting av hageavfall!

 • Du må selv laste opp ditt hageavfall på renovasjonsbilen (komprimatorbil).
  Renovasjonsetatetens ansatte vil ikke kunne bistå med innlasting av hageavfallet
 • Sjåførens oppgave er å ivareta sikkerheten ved bilen, og betjene kjøretøyet
 • Tomme plastsekker vil bli samlet inn og hentet førstkommende mandag etter avtale med sjåfør.
 • Det er kun rent hageavfall som skal inn i renovasjonsbilen, inkludert gress, kvister inntil 15 cm i diameter og nedfallsfrukt. Maks lengde på busker/trær er 1,5 meter.
  Vi tar ikke i mot jord, netting/tråder og plastblomsterpotter, farlig avfall, løsmasser o.l., dette må leveres til en av våre gjenbruksstasjoner for videre behandling.
  Snegler derimot kan gjerne kastes i restavfall, slik at de går til forbrenning.
 • En ansvarlig kontaktperson fra kolonihagen skal være i umiddelbar nærhet under innsamlingen, som vi kan forholde oss til ved behov.

Oversikt over våre gjenbruksstasjoner i Oslo og husk at du må ha GjenbruksID for å besøke gjenbruksstasjonene.

Med vennlig hilsen
Anne Bratli Brath
senior kunderådgiver
Renovasjons- og gjenvinningsetaten

Telefon: 23 48 36 50
Sentralbord: 21 80 21 80
www.oslo.kommune.no

Vet du hva det blir av hageavfallet?