Hageavfall

Renovasjonsetatens avfallsbil kommer . . .

Henting av hageavfall 2022

Henteplass - kjøreporten i Stavangergata/Sarpsborggata

DatoKlokkeslett
Nye dato/tid kommer!00.00 – 00.00
Nye dato/tid kommer!00.00 – 00.00
Nye dato/tid kommer!00.00 – 00.00
Nye dato/tid kommer!00.00 – 00.00
Nye dato/tid kommer!00.00 – 00.00
Nye dato/tid kommer!00.00 – 00.00

VIKTIG melding fra Renovasjonsetaten vedr. henting av hageavfall!
Vi forbeholder oss retten til å avlyse/avbryte innsamlingen, dersom vi anser det som at smitteverntiltakene ikke overholdes eller er tilstrekkelig.
Vi vil selvfølgelig forsøke å påtale dette før vi evt. avbryter. Våre ansatte som er på jobb under innsamlingen, har myndighet til å ta en slik avgjørelse.

Du må selv laste opp ditt hageavfall på renovasjonsbilen!

Smittevernstiltak/regler:

 • Våre ansatte vil ikke kunne bistå med innlasting av hageavfallet
 • Sjåførens oppgave er å ivareta sikkerheten ved bilen, og betjene kjøretøyet
 • Vi vil sperre av/markere et område rundt vår ansatt, som ingen fra kolonihagen må komme innenfor.
 • Vi vil markere en 2-meters grense bak renovasjonsbilen, og kun en husstand får komme frem til bilen samtidig
 • Både sjåfør og beboere fra kolonihagen skal bruke munnbind
 • Vi vil levere ut plastsekker som dere kan benytte til å kaste brukte plastsekker i.
  Disse vil vi samle inn førstkommende mandag (plasser sekkene, etter avtale med sjåfør).
 • Det er kun rent hageavfall som skal inn i renovasjonsbilen, inkludert gress, kvister inntil 15 cm i diameter og nedfallsfrukt. Maks lengde på busker/trær er 1,5 meter.
  Vi tar ikke i mot jord, netting/tråder og plastblomsterpotter, farlig avfall, løsmasser o.l., dette må leveres til en av våre gjenbruksstasjoner for videre behandling.
  Snegler derimot kan gjerne kastes i restavfall, slik at de går til forbrenning.
 • En ansvarlig/kontaktperson fra kolonihagen skal være i umiddelbar nærhet under innsamlingen, som vi kan forholde oss til ved behov
 • Det er viktig at dere har tilstrekkelig antall folk på plass, til å kunne holde orden både i køen og i området rundt renovasjonsbilen. Og ivareta smittevernføringene som er gitt.

Oversikt over våre gjenbruksstasjoner i Oslo og husk at du må ha GjenbruksID for å besøke gjenbruksstasjonene.

Med vennlig hilsen
Saksbehandler, kundeteam: Anita Stangeland - 941 35 542
E-post: anita.stangeland@ren.oslo.kommune.no
Renovasjonsetaten, Oslo kommune

Telefon.: 21 80 21 80
Sentralbord: 02 180
www.oslo.kommune.no

Vet du hva det blir av hageavfallet?