Hageavfall

Renovasjonsetatens avfallsbil kommer . . .

Henting av hageavfall 2019

Henteplass - kjøreporten i Stavangergata/Sarpsborggata

Lørdag 4. maikl. 11.15 – 13.15
Mandag 20. maikl. 18.15 – 19.15
Mandag 17. junikl. 18.15 – 19.15
Mandag 5. augustkl. 17.00 – 18.00
Mandag 2. septemberkl. 17.00 – 18.00
Mandag 14. oktoberkl. 17.00 – 18.00

VIKTIG melding fra Renovasjonsetaten vedr. henting av hageavfall!
Du må selv laste opp ditt hageavfall på renovasjonsbilen!

Renovasjonsetaten, (REN) vil som tidligere år samle inn hageavfall fra Oslos kolonihager. Kostnadene i forbindelse med innsamlingen vil dekkes i sin helhet av REN.
Det er fint om dere er forberedt før vi kommer og er klare til å laste hageavfallet inn i renovasjonsbilen.

Vi tar i mot det meste av hageavfall, inkludert gress og kvister inntil 15 cm i diameter, og nedfallsfrukt. Maks lengde på busker/trær er 1,5 meter
Vi tar ikke i mot jord, netting/tråder og plastblomsterpotter, dette må leveres til en av våre gjenbruksstasjoner for videre behandling.
Snegler derimot kan gjerne kastes i restavfall slik at de går til forbrenning.

Oversikt over våre gjenbruksstasjoner i Oslo og husk at du må ha GjenbruksID for å besøke gjenbruksstasjonene.

Med vennlig hilsen
Spørsmål/henvendelser, ta kontakt med:
Spesialkonsulent Anita Stangeland på e-post: anita.stangeland@ren.oslo.kommune.no eller telefon: 23 48 37 17.
Renovasjonsetaten, Oslo kommune

Telefon.: 23 48 36 50
Sentralbord: 02 180
www.oslo.kommune.no

Vet du hva det blir av hageavfallet?