Hageavfall

Renovasjonsetatens avfallsbil kommer . . .

Henting av hageavfall 2020

Henteplass - kjøreporten i Stavangergata/Sarpsborggata

Mandag 25. maikl 17.15 – 18.45
Mandag 15. junikl 17.15 – 18.45
Mandag 3. augustkl 17.15 – 18.45
Mandag 31. augustkl 17.15 – 18.45
Mandag 28. septemberkl 17.15 – 18.45

Kjørelisten for resten av sesongens innsamling av hageavfall, med forbehold om mulig endrede betingelser i forbindelse med Koronaviruset.

VIKTIG melding fra Renovasjonsetaten vedr. henting av hageavfall!
Du må selv laste opp ditt hageavfall på renovasjonsbilen!

Renovasjonsetaten, (REN) vil som tidligere år samle inn hageavfall fra Oslos kolonihager. Kostnadene i forbindelse med innsamlingen vil dekkes i sin helhet av REN.
Det er fint om dere er forberedt før vi kommer og er klare til å laste hageavfallet inn i renovasjonsbilen.

Vi tar i mot det meste av hageavfall, inkludert gress og kvister inntil 15 cm i diameter, og nedfallsfrukt. Maks lengde på busker/trær er 1,5 meter
Vi tar ikke i mot jord, netting/tråder og plastblomsterpotter, dette må leveres til en av våre gjenbruksstasjoner for videre behandling.
Snegler derimot kan gjerne kastes i restavfall slik at de går til forbrenning.

Oversikt over våre gjenbruksstasjoner i Oslo og husk at du må ha GjenbruksID for å besøke gjenbruksstasjonene.

Med vennlig hilsen
Spørsmål/henvendelser, ta kontakt med:
Spesialkonsulent Anita Stangeland på e-post: anita.stangeland@ren.oslo.kommune.no eller telefon: 23 48 37 17.
Renovasjonsetaten, Oslo kommune

Telefon.: 23 48 36 50
Sentralbord: 02 180
www.oslo.kommune.no

Vet du hva det blir av hageavfallet?