Hageavfall

Renovasjonsetatens avfallsbil kommer . . .

Henting av hageavfall 2023

Henteplass - kjøreporten i Stavangergata/Sarpsborggata

DatoKlokkeslett
Lørdag 22. april12.00 – ??.??
Mandag 8. mai15.45 – 16.45
Mandag 12. juni15.45 – 16.45
Mandag 7. august15.45 – 16.45
Mandag 4. september15.45 – 16.45
Mandag 2. oktober15.45 – 16.45

VIKTIG melding fra Renovasjonsetaten vedr. henting av hageavfall!

 • Du må selv laste opp ditt hageavfall på renovasjonsbilen (komprimatorbil).
  Renovasjonsetatetens ansatte vil ikke kunne bistå med innlasting av hageavfallet
 • Sjåførens oppgave er å ivareta sikkerheten ved bilen, og betjene kjøretøyet
 • Tomme plastsekker vil bli samlet inn og hentet førstkommende mandag etter avtale med sjåfør.
 • Det er kun rent hageavfall som skal inn i renovasjonsbilen, inkludert gress, kvister inntil 15 cm i diameter og nedfallsfrukt. Maks lengde på busker/trær er 1,5 meter.
  Vi tar ikke i mot jord, netting/tråder og plastblomsterpotter, farlig avfall, løsmasser o.l., dette må leveres til en av våre gjenbruksstasjoner for videre behandling.
  Snegler derimot kan gjerne kastes i restavfall, slik at de går til forbrenning.
 • En ansvarlig/kontaktperson fra kolonihagen skal være i umiddelbar nærhet under innsamlingen, som vi kan forholde oss til ved behov

Oversikt over våre gjenbruksstasjoner i Oslo og husk at du må ha GjenbruksID for å besøke gjenbruksstasjonene.

Med vennlig hilsen
Saksbehandler, kundeteam: Anita Stangeland - 941 35 542
E-post: anita.stangeland@ren.oslo.kommune.no
Renovasjonsetaten, Oslo kommune

Telefon.: 21 80 21 80
Sentralbord: 02 180
www.oslo.kommune.no

Vet du hva det blir av hageavfallet?