Fellesarbeide

Fellesarbeidsliste mm

Fellesarbeidslisten for 2022 er klar!

Fellesarbeidslisten henges kun opp på «Huset» og «Vestkantbadet», og ligger her digtalt.

Fellesarbeidslisten 2022 →


Husk å kvitter ut etter hvert som du utfører ditt fellesarbeide.
Kvitteringslistene henger i «Skuret» og på «Vestkantbadet» og «Huset» for sanitæranleggene toalettene.

Fellesarbeidsoppgaver → Drift av «Lille Café» →

Forbehold om feil, mangler og endringer!

Fellesarbeide

§ 9.2 Fellesarbeid

Ref.: Interne regler og vedtekter for Hjemmets Kolonihager
Alle parsell-leiere plikter å delta i fellesarbeide.
Antall timer pr. sesong er 15 timer.
For ikke utført fellesarbeid innkreves et gebyr pr. time fastsatt av årsmøtet.
Ved gjentagelse er dette å betrakte som mislighold av leieforholdet.

Dersom du ikke kan utføre ditt oppsatte fellesarbeide, må du selv bytte!
Det er ditt ansvar at utbytter utfører fellesarbeide.

Har du lyst, har du lov!

Hver parsell må bidra med minimum 15 fellesarbeidstimer. Det er imidlertid viktig å understreke at det er lov å bidra med mer. Faktisk er det slik at mye i kolonihagen hadde stoppet opp om ingen var villige til å arbeide ut over de fastsatte fellesarbeidstimene.
Med god oppslutning og god arbeidsfordeling blir ikke fellesarbeidet uoverkommelig og belastningen på noen få. I tillegg er det viktig å være klar over den sosiale funksjon fellesarbeidet er ment å ha i hagen. Gjennom fellesarbeidet treffer man andre kolonister, arbeider til felles beste og kontakter knyttes.