Fellesarbeide

Fellesarbeidsliste mm

Fellesarbeidslisten 2024 (rev. 1)

Fellesarbeidslisten henges kun opp på «Huset» og «Vestkantbadet», samt digitalt her!
Den digitale Fellesarbeidslisten er stor og må forstørres opp både sideveis og i høyden for bedre visning.

Fellesarbeide

§ 9.2 Fellesarbeid

Ref.: Interne regler og vedtekter for Hjemmets Kolonihager
Alle parsell-leiere plikter å delta i fellesarbeide.
Antall timer pr. sesong er 15 timer.
For ikke utført fellesarbeid innkreves et gebyr pr. time fastsatt av årsmøtet.
Ved gjentagelse er dette å betrakte som mislighold av leieforholdet.

Dersom du ikke kan utføre ditt oppsatte fellesarbeide, må du selv bytte!
Det er ditt ansvar at utbytter utfører fellesarbeide.

Har du lyst, har du lov!

Hver parsell må bidra med minimum 15 fellesarbeidstimer. Det er imidlertid viktig å understreke at det er lov å bidra med mer. Faktisk er det slik at mye i kolonihagen hadde stoppet opp om ingen var villige til å arbeide ut over de fastsatte fellesarbeidstimene.
Med god oppslutning og god arbeidsfordeling blir ikke fellesarbeidet uoverkommelig og belastningen på noen få. I tillegg er det viktig å være klar over den sosiale funksjon fellesarbeidet er ment å ha i hagen. Gjennom fellesarbeidet treffer man andre kolonister, arbeider til felles beste og kontakter knyttes.