Fellesarbeide

Fellesarbeidsliste mm

Fellesarbeidslisten

NB! Et ukenummer kan ha overgang til neste måned!
Fellesarbeidslisten (i papir) henges kun opp på «Huset» og «Vestkantbadet»!
Husk å kvitter ut etter hvert som du utfører ditt fellesarbeide. Kvitteringslistene henger i «Saltboden», på dametoalettet på «Vestkantbadet» og på «Huset» ved toalettene.

*) Forbehold om feil og endringer!

Har du lyst, har du lov!

Hver parsell må bidra med minimum 10 fellesarbeidstimer. Det er imidlertid viktig å understreke at det er lov å bidra med mer. Faktisk er det slik at mye i kolonihagen hadde stoppet opp om ingen var villige til å arbeide ut over de fastsatte fellesarbeidstimene.
Med god oppslutning og god arbeidsfordeling blir ikke fellesarbeidet uoverkommelig og belastningen på noen få. I tillegg er det viktig å være klar over den sosiale funksjon fellesarbeidet er ment å ha i hagen. Gjennom fellesarbeidet treffer man andre kolonister, arbeider til felles beste og kontakter knyttes.

Fellesarbeide

§ 9.2 Fellesarbeid

Ref.: Interne regler og vedtekter for Hjemmets Kolonihager
Alle parsell-leiere plikter å delta i fellesarbeide.
Antall timer pr. sesong er 10 timer.
For ikke utført fellesarbeid innkreves et gebyr pr. time fastsatt av årsmøtet.
Ved gjentagelse er dette å betrakte som mislighold av leieforholdet.

Dersom du ikke kan utføre ditt oppsatte fellesarbeide, må du selv bytte!
Det er ditt ansvar at utbytter utfører fellesarbeide.