Drift av Lille Café

Generell informasjon

 • Velferdskomitéen er ansvarlig for å informere verter, lage vaktliste, innkjøp, låse opp og lukke/låse ved endt vakt.
  Hver søndag har vertene en ansvarlig fra velferdskomitéen å kontakte om det skulle være noe – se vaktliste.
 • Hovedvert er ansvarlig for følgende:
  – Om mulig organisere for baking av hjemmebakst.
  – Fordele arbeidsoppgaver.
  – Opptelling av kontantkasse og fylle ut oppgjørsskjema.
  – Gi beskjed til velferdskomitéen når det går tomt for varer.

Arbeidstid for kafévertene er 11-16

 • Kaféen har åpningstid fra 12 til 15 med én times forberedelser og ca. én times etterarbeid.
 • Refusjon av utlegg for hjemmebakst gjøres ved å fylle ut skjema i vekslekassen og ta ut summen man har lagt ut.
 • Man er selv ansvarlig for å bytte vakter ved sykdom eller annet som gjør at man ikke kan stille på oppsatt vakt. Gi beskjed til den ansvarlige i velferdskomitéen om bytte.
 • Vertene er ansvarlig for å lese seg opp på «Informasjon og triks til kafédrift» før man starter vakten.
 • Ved å følge «Sjekklisten» sørger man for at vakten glir greit.
 • Ta kontakt med velferdskomitéen for spørsmål eller innspill. For den enkelte vakt, ta kontakt med den ansvarlige.

Velferdskomitéen – kontaktinfo

 • Derek Christian Stothers (DCS) Vestveien 108
 • Siril Brunstad (SB) Ringveien 41
 • Grethe Westby (GW) Parkveien 12
 • Geir Høydalsvik (GH) Vestveien 102
 • Bente Bergsjordet (BB) Ringveien 100