Forfallsterminer

Innbetalinger av:Forfallsterminer:Bruk konto nr.:Priser
Strømavgift
Oppgi hageadresse/nummer (gammel/ny), gammel og ny målerstand og beløp pr kWh ved betaling.
Medio mai og september6029.56.45159Fastsatt på årsmøte
Årskontingent
Oppgi navn og hageadresse/nummer (gammel/ny) ved betaling.
Medio april6022.05.28025Fastsatt på årsmøte
Jordleie
Oppgi navn og hageadresse/nummer (gammel/ny) ved betaling.
Medio november6022.05.28025Indeksregulert av Oslo kommune
Merk: Det er innført purringsgebyr kr. 50,- og 10% i forsinkelsesrenter pr år.