Søknader

. . . last ned og les!

Byggesøknad

Ved nybygging, utbygging eller ombygging av hytte, veksthus, forbrenningstoalett eller markterrasse må en søke Styret om tillatelse.
Det må foreligge en godkjent skriftlig byggetillatelse før bygging/riving/utvidelse kan igangsettes!

 • Last ned byggesøknaden (digitalt skjema - PDF) til din PC/MAC
 • Fyll ut byggesøknaden
 • Arkiver PDFen på din maskin
 • Legg ved PDFen som vedlegg i din e-post til oss (se e-postadressen i skjemaet)
 • Husk også at dine andre vedlegg må følge med, bl.a. nabovarsel til alle tilgrensende naboparseller!
  Last ned siste versjon av Adobe Acrobat Reader DC for PC/MAC.

Egenerklæring for takst eller salg av parsell/hytte

Fra 1. mai 2022 alle som ønsker å få parsell/hytte taksert eller solgt fylle ut et egenerklæringsskjema (likt for alle kolonihagene i Oslo).
Takst- og Byggekomitéen kan ikke foreta taksering FØR egenerklæringen er utfylt og sendt til styret.
Styret varsler Takst- og Byggekomitéen som befarer og takserer hytte/parsell.

 • Last ned Egenerklæringsskjema til din PC/MAC (Microsoft Word - går over to sider).
 • Når du åpner dokumentet, så er det skrivebeskyttet!
  Klikk på Lag kopi (eller Lagre som . . .) og endre filnavnet f. eks. til ditt eget navn (behold .docx).
 • Arkiver dokumentet på din maskin.
 • Fyll ut egenerklæringen
 • Legg ved dokumentet som vedlegg i din e-post til styret (se e-postadressen i skjemaet)

Søknadsfrister for taksering av parsell/hytte og/eller alle former for bygging

  • Byggesøknader må foreligge Styret innen:
   15. april for behandling vår og 15. september for behandling høst.
  • Taksering av parsell/hytte (for salg) må foreligge Styret innen:
   15. mai for behandling vår og 15. august for behandling høst.

Les mer: Hagens interne regler og vedtekter.

Takstveiledning

Last ned Kretsens takstveiledning - oppdatert 4. mai 2022 (PDF)
Last ned Rapport - takstgruppens arbeid - 4. februar 2016 (PDF)