Komitéer/utvalg

2021/2022
Fellesarbeidskomitéen
Eirunn Brofoss Skauge
Margun Bergny Konglevoll
Ingunn Forseth
Eva Groven
Øyvind Jevanord
Lene Danielsen
e-post til Fellesarbeidskomitéen

Takst- og Byggekomitéen
Edvard Johansen
Alexsander Vistnes
Kine Hårklau
Evy Rita Holand (vara)
e-post til Takst- og Byggekomitéen

Utleie av «Huset» og Husansvarlig
Leie av «Huset»
Ønsker å leie «Huset»

Husansvarlig: Hilde Nesheim - sommersesongen
e-post til Husansvarlig for sommersesongen

Utleie av «Backstage» - Backstageansvarlig
Ole-Martin Holmen
e-post til Backstageansvarlig

Valgkomitéen
Randi Holt Skarbø
Ingvild Ona Moberg
Ann-Mari Arnesen Morelle
Une Pernille Andersen (vara)

Velferdsskomitéen
Grethe Westby
Håkon Nilsen
Derek Stothers
Geir Høydalsvik
Tone Fosselie Hansen

Renovasjon
Ragnhild Eek

Revisor
Gudvin Berge
Eva Seim
Monica Skaug Ness (vara)

Regnskap/Kasserer, strøm
Hilde Vangstad
e-post til Regnskap/Kasserer

Web- og nettadministrator
Egil Cork-Larsen
e-post til Web- og nettadministrator