Komitéer/utvalg

2018/2019
Fellesarbeidskomitéen
e-post til Fellesarbeidskomitéen
Eirunn Brofoss
Margunn Bergny Konglevoll
Kristine Elisabeth Sandvik
Hilde Vangstad
Inngunn Forseth

Takst- og Byggekomitéen
e-post til Takst- og Byggekomitéen
Edvard Johansen
Randi Holth Skarsbø
Inger Lohne
Chris Espen Karlsen (vara)

Utleie av «Huset» - Husansvarlig
e-post til Husansvarlig
Berit og Ole-Martin Andresen (sommersesongen)
Lisbet Natland (vintersesongen)

Utleie av «Backstage» - Backstageansvarlig
e-post til Backstageansvarlig
Ole Martin Holmen

Valgkomitéen
Aud Reiersdal
Lene Birgitte Danielsen
Hilde Nesheim
Randi Ervik (vara)

Velferdsskomitéen
Kari Simonsen
Håkon Nilsen
Jorid Øverbø
Lise Olga Luther

Renovasjon
Ragnhild Eek

Revisor
Gudvin Berge
Grete Jønland Vistnes (vara)

Strøm/lyskomitéen
Monica Skaug Ness

Web- og nettadministrator
E-post: Web- og nettadministrator
Egil Cork-Larsen