Komitéer/utvalg

2020/2021
Fellesarbeidskomitéen
Eirunn Brofoss Skauge
Margun Bergny Konglevoll
Ingunn Forseth
Eva Groven
Øyvind Jevanord
Lene Danielsen
e-post til Fellesarbeidskomitéen

Takst- og Byggekomitéen
Edvard Johansen
Alexsander Vistnes
Kine Hårklau
Evy Rita Holand (vara)
e-post til Takst- og Byggekomitéen

Utleie av «Huset» og Husansvarlig
Leie av «Huset»
Ønsker å leie «Huset»

Husansvarlig: Hilde Nesheim - sommersesongen
e-post til Husansvarlig for sommersesongen

Husansvarlig: Lisbet Natland - vintersesongen
e-post til Husansvarlig for vintersesongen

Utleie av «Backstage» - Backstageansvarlig
Ole-Martin Holmen
e-post til Backstageansvarlig

Valgkomitéen
Randi Holt Skarbø
Ingvild Ona Moberg
Anne Marie Andersen
Une Pernille Andersen (vara)

Velferdsskomitéen
Grethe Westby
Håkon Nilsen
Derek Stothers
Geir Høydalsvik
Tone Fosselie Hansen

Renovasjon
Ragnhild Eek

Revisor
Gudvin Berge
Eva Seim
Monica Skaug Ness (vara)

Strøm/lyskomitéen
Hilde Vangstad

Web- og nettadministrator
Egil Cork-Larsen
e-post til Web- og nettadministrator