Komitéer/utvalg

2022/2023
Fellesarbeidskomitéen
Eirunn Brofoss Skauge
Øyvind Jevanord
Rona Skjegstad
Randi Ervik
Inger Lohne
Hanne M. Løfsnes
e-post til Fellesarbeidskomitéen

Takst- og Byggekomitéen
Edvard Johansen
Alexsander Vistnes
Kine Hårklau
Haldor Harridsleff (vara)
e-post til Takst- og Byggekomitéen

Utleie av «Huset» og Husansvarlig
Leie av «Huset»
Ønsker å leie «Huset»

Husansvarlig: Hilde Nesheim - sommersesongen 2024 og vintersesongen 2023/2024
e-post til Husansvarlig for sommersesongen / vintersesongen

Utleie av «Backstage» - Backstageansvarlig
Ole-Martin Holmen
e-post til Backstageansvarlig

Valgkomitéen
Thale Kermit
Ann-Mari Arnesen Morelle
Randi Holt Skarbø
Benjamin Lindborg

Velferdsskomitéen
Derek Christian Stothers
Siril Brunstad
Geir Høydalsvik
Grethe Westby
Bente Bergsjordet
e-post til Velferdskomitéen

Renovasjon
Ragnhild Eek

Revisor
Gudvin Berge
Eva Seim
Monica Skaug Ness (vara)

Regnskap/Kasserer, strøm
Anne Linn Kumano-Ensby
e-post til Regnskap/Kasserer

Web- og nettadministrator
Egil Cork-Larsen
e-post til Web- og nettadministrator