Komitéer/utvalg

2021/2022
Fellesarbeidskomitéen
Eirunn Brofoss Skauge
Margun Bergny Konglevoll
Ingunn Forseth
Eva Groven
Øyvind Jevanord
Lene Danielsen
e-post til Fellesarbeidskomitéen

Takst- og Byggekomitéen
Edvard Johansen
Alexsander Vistnes
Kine Hårklau
Evy Rita Holand (vara)
e-post til Takst- og Byggekomitéen

Utleie av «Huset» og Husansvarlig
Leie av «Huset»
Ønsker å leie «Huset»

Husansvarlig: Hilde Nesheim - sommersesongen 2022 og vintersesongen 2022/2023
e-post til Husansvarlig for sommersesongen / vintersesongen

Utleie av «Backstage» - Backstageansvarlig
Ole-Martin Holmen
e-post til Backstageansvarlig

Valgkomitéen
Randi Holt Skarbø
Ingvild Ona Moberg
Ann-Mari Arnesen Morelle
Une Pernille Andersen (vara)

Velferdsskomitéen
Grethe Westby
Håkon Nilsen
Derek Stothers
Geir Høydalsvik
Tone Fosselie Hansen
e-post til Velferdskomitéen

Renovasjon
Ragnhild Eek

Revisor
Gudvin Berge
Eva Seim
Monica Skaug Ness (vara)

Regnskap/Kasserer, strøm
Hilde Vangstad
e-post til Regnskap/Kasserer

Web- og nettadministrator
Egil Cork-Larsen
e-post til Web- og nettadministrator