Personvern

Bruk av hagens nettsted og sosiale medier

Generelle vilkår

Det er viktig at du som bruker av Hjemmets kolonihagers nettsted, e-postsystem og registerte sosiale medier setter deg godt inn i hvordan sikkerheten og bruk ivaretas på beste måte og hvordan vi behandler de opplysninger som registreres.
Vi ber deg derfor om å lese denne informasjonen. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål vedrørende dette.
Lenker til eksterne nettsteder kan forekomme fra dette nettstedet. Hjemmets kolonihager tar ikke ansvar for innhold, sikkerhet eller vilkår for bruk på de eksterne nettstedene.
Nettstedet, e-postsystemet og sosiale medier forholder seg til norsk lovgiving om personvern og opphavsrett.
Etthvert forhold som måtte oppstå mellom Hjemmets kolonihager og brukere av disse mediene reguleres av norsk rett. Eventuelle tvister avgjøres med verneting i Norge.

Innhold og opphavsrett

Hjemmets kolonihage er eier av nettstedet, registert bruker av Google Gmail- og sosiale medier og har alle immaterielle rettigheter til innhold produsert av Hjemmets kolonihage. Uautorisert bruk av innholdet er ikke tillatt. Innhold som er publisert med bakgrunn i avtale som er gjort med annen produsent vil også være beskyttet av produsentens opphavsrett.
Det er ikke tillatt for kommersielle aktører eller for kommersiell bruk å gjengi innhold fra nettstedet o.l. uten at Hjemmets kolonihager angis som kilde.

Forbehold m.v.

Hjemmets kolonihager vil alltid tilstrebe å kommunisere tilgjengelighet tydelig, men kan ikke garantere at alt som til enhver tid presenteres er tilgjengelig. Det tas forbehold om at innholdet kan inneholde mangelfull eller unøyaktig informasjon, og at dette ikke kan påberopes som grunnlag for krav av noen art.

Sosiale medier o.l.

Vårt personvern gjelder alle våre registerte sosiale medier – Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube, Vimeo, Flickr, Google o.l.

Personvern

Dette avsnittet har som formål å forklare hvordan vi samler data om brukerne våre, hva vi bruker eller potensielt kan bruke denne informasjonen til, samt forklare hva du kan gjøre for å kontrollere bruk av denne informasjonen. Hjemmets kolonihager er ansvarlig for innhenting, registrering og bruken av informasjon og opplysninger som samles inn.

Hvilken informasjon registreres om deg som bruker

Når du besøker Hjemmets kolonihagers nettsider, registrerer vi ulike typer informasjon om deg som bruker:

Hvordan vi samler og lagrer opplysninger om deg

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet.
For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Verktøyet bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens PC/desktop og håndholdte enheter), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.
Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson.
Informasjonen som samles inn av Google Analytics lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.
En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Hjemmets kolonihager bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

Hvordan vi benytter data som er samlet inn

Data om din web/nett-adferd blir brukt til flere ulike formål: Taktiske og analytiske formål – for å kunne lære av din og andre brukeres adferd benytter vi dataene slik at vi kan forbedre nettstedets funksjonalitet, brukeropplevelse og innhold.

Din kontroll på bruk av informasjon fra din nettleser

Gjennom innstillinger i nettleseren din kan du kontrollere hvorvidt du vil akseptere informasjonskapsler. Dersom du ønsker at nettleseren din ikke skal utlevere informasjon om din web-adferd, kan du endre innstillingene i din nettleser. Vi gjør deg oppmerksom på at dette kan gjøre det problematisk for deg å bruke en del nettsteder, inkludert vårt nettsted.
Dersom du ønsker å beholde fordelene ved å akseptere informasjonskapsler fra nettstedet, men ønsker å reservere deg mot hvordan denne informasjonskapselen blir brukt til markedsføring, kan du kontrollere dette ved hjelp av Annonseinnstillinger hos Google.

Hvordan vi bruker og forvalter informasjonen

Hjemmets kolonihager forbeholder seg retten til å redigere eller slette/utelates innlegg vi mener er i strid med våre retningslinjer. Dette forbeholdet skal ikke oppfattes som at vi har godkjent alle meldinger som er publisert. Dersom du ser et innlegg du mener bør slettes/redigeres/utelates, så ta kontakt.
Ved å delta i innlegg, kommentere og komme med forslag/idéer aksepterer du at Hjemmets kolonihager kan ta i bruk og videreutvikle det som er publisert, uten at royalty/gjenytelse eller annen form for kompensasjon blir gitt.
Det er forbudt å formidle materiale som er beskyttet av opphavsretten, med mindre man har opphavsretten til dette materialet eller det er godkjent av opphavsmann. Det samme gjelder lenker/koplinger til slikt materiale (herunder piratkopiert) på andre nettsteder enn de som rettighetshaver har godkjent.
Hjemmets kolonihage garanterer ikke riktigheten i enkeltinnlegg. Ved å poste/kontakte til oss samtykker du til de gjeldende retningslinjene.

Utlevering av data

Informasjonen på dette nettstedet eller fra vårt e-postsystem (Microsoft 365 – Outlook/Exchange) er ikke beregnet på bruk i andre land hvor bruk av informasjonen på nettstedet strider mot lokale lover. Vi vil ikke utgi registrerte e-postadresser, navn, boligadresser, telefon-/mobilnummer eller hageadresser til tredjepart uten samtykke fra eier/leier.

Spørsmål, kommentarer og oppdatering

Kontakt oss dersom du har spørsmål eller kommentarer.
Hagens nettsted og denne siden vil bli oppdatert etter hvert som vi innfører nye funksjonaliteter og krav til sikkerhet.