SARPSBORGGATA - SØPPELSTATIV

Hvor?

Det lyseblå området på kartet

Hva?

Luke bedet langs gjerdet, og utenfor gjerdet.
Luke og holde orden ved søppelkassene.

Utstyr

Finnes i trillebårboden / Vestkantbadet (111) og Skuret / lekeplassen (31).

Avfall

Legg avfallet i søppelsekker og plasser de i Skuret (venstre side) der tilhengeren står.
Sekkene skal stå helt åpne slik at avfallet tørker.

Luking av grus

Rak vekk grusen og skrap vekk ugresset, før du legger grusen tilbake.

Salt

Skal bare brukes dersom helt nødvendig; dersom det er mye vekst, og ev langs yttergrensene for å hindre snegler.
Fjern grusen der du skal salte, legg på salt, og legg grusen over igjen.

Kvittering

Signer på lista i løpet av den første uka du har fellesarbeid, så vi vet at du er i gang. Før på timer etterhvert, og beskriv hva som er gjort slik at nestemann vet hvor de skal begynne.

Meld fra om mangler og ødelagt utstyr ol.:
fellesabeide@hjemmetskolonihager.no