PARKVEIEN

Hvor?

• Det lilla området på kartet

I Bjølsenparken er der store trær og busker som vokser tett på Parkveien. For noen år siden ble det tatt initiativ overfor kommunen om å gå sammen om dugnad for å fjerne en del av veksten. Et vellykket samarbeid, som med fordel kan gjentas ved behov.

Parkveien er forøvrig det eneste stedet i hagen hvor det er tillatt å bruke salt ved ugressfjerning. Dette er for å unngå snegler.

Se ellers den generelle beskrivelsen for grøntarbeidet.

• Luke og feie gangveien

• Begrense innvekst fra parken langs gjerdet

• Beskjære overhengende trær ved behov

Arbeidsleder er kontaktperson til Fellesarbeidskomitéen:
fellesabeide@hjemmetskolonihager.no