KONGSVINGERGATA ØST

Hvor?

• Det rosa området på kartet
 

Arbeidsoppgavene langs Kongsvingergata er ganske ensformige, men desto viktigere for at hagen skal fremstå velstelt.
Se også den generelle beskrivelsen av grøntarbeidet.

• Luke grusen på gangveien og på utsiden av gjerdet. Vi minner også her om at salt ikke skal brukes til ugressfjerning

• Fjerne søppel langs gjerdet

• Feie området rundt porten ved behov

• Luke grusen på tralleparkeringen ved kjøreporten

Arbeidsleder er kontaktperson til Fellesarbeidskomitéen
fellesabeide@hjemmetskolonihager.no