Hagefest info

Vi ønsker å gi noe til bydelen ved å inviterer alle til en hyggelig og gratis dag i Hjemmets Kolonihager med program for alle aldre. Vi ønsker at alle skal få se hvor fint vi har det og at det er lov for alle å komme til oss. Vi ønsker at det lokale næringslivet skal kunne vise seg frem og at de kan bli kjent med oss. Vi ønsker en grønn profil.

Frivillige

Hva kan du som hagemedlem gjøre?
Meld deg som frivillig!
Vi trenger blant annet hjelp til vakthold, søppeltømming og guiding m.m.

De av dere som meldte seg på åpningsmøtet 22. april er notert og behøver ikke å gjøre det om igjen!