STAVANGERGATA

Hvor?

• Det gule området på kartet

Grøntområdet Stavangergata innebærer en god del luking, men nå har vi inkludert rosebusken mellom toalettene på Vestkantbadet, så det blir litt mer variert. Se også den generelle beskrivelsen av grøntarbeidet.

• Luke bort ugress på begge sider av nettinggjerdet

• Luke bort ugress i grusen rundt Vestkantbadet og Tante Nellies plass. Vi minner om at salt ikke skal brukes for å fjerne ugress

• Vanne og stelle rosebusken mellom toalettene på Vestkantbadet. Rosen blomstrer fint gjennom sesongen når visne blomster fjernes, så nye knopper slipper fram. Vannslange er montert til høyre for vaskerommet

• Feie rundt kjøreporten ved behov

Arbeidsleder er kontaktperson til Fellesarbeidskomitéen:
fellesabeide@hjemmetskolonihager.no