RUNDVASK AV VESTKANTBADET –  TOALETTER / DUSJ

Hvor?

 • Toalettene på Vestkantbadet
 • Dusjrommene på Vestkantbadet
 • Vaskerommet på Vestkantbadet

Hva?

 • Rundvask ved sesongstart og ved sesongslutt

Rundvasken omfatter

Dusj og toaletter

 • Vask alle veggflater, tak og hyller/benk
 • Dusjarmatur, dusjvegger
 • Rensk og vask slukene
 • Vask servanter, avfallsbokser og stolene
 • Vinduene – inne og ute
 • Gulvet

Vaskerommet 

 • Vask alle veggflater, tak og hyller/benk 
 • Maskiner utvendig 
 • Vask utslagsvask 
 • Inngangsdøren innvendig 
 • Gulvet 

Kvittering

• Kvitter på lista etter utført arbeid.

Har du spørsmål, eller vil melde fra om ødelagt utstyr eller annet:
fellesabeide@hjemmetskolonihager.no