KONGSVINGERGATA VEST
+ TRALLEPARKERING

Hvor?

• De mørkeblå områdene på kartet
• Husk tralleparkeringen som ligger øverst i hagen

Kongsvingergata har vi delt i øst og vest ved kjøreporten.
I tillegg har vest arbeidsoppgaver ved tralleparkeringen øverst i hagen.
Se også den generelle beskrivelsen av grøntarbeidet.

• Luke grusen på gangveien og på utsiden av gjerdet

• Fjerne søppel langs gjerdet

• Feie området rundt porten ved behov

• Luke grusen på tralleparkeringen

• Vi minner også her om at salt ikke skal brukes til ugressfjerning

Arbeidsleder er kontaktperson til Fellesarbeidskomitéen
fellesabeide@hjemmetskolonihager.no