HAGEAVFALLSTØMMING

Du har ansvar for:

• Hente og tømme grøntavfall fra fellesarbeidet som står i Skuret på lekeplassen.

 • Grøntavfallet lagres på venstre side der tilhengeren står, men sjekk begge rommene
  • Sette ut sekkene kvelden før komprimatorbilen kommer.
  • Hjelpe til å lesse på komprimatorbilen fra når den kommer.
  • Tidspunkter når komprimatorbilen kommer m.m.
  • Samle inn alle tomme avfallsekker og rydde området rundt øvre kjøreport FØR komprimatorbilen har kjørt!
  • Tomme avfallsekker skal ikke legges i våre ordinære avfallskasser.

  VIKTIG melding fra Renovasjonsetaten
  vedr. henting av hageavfall:

  • Du må selv laste opp hageavfallet ditt på renovasjonsbilen (komprimatorbil).
  Renovasjonsetatens ansatte kan ikke bistå med innlasting av hageavfallet.
  • Sjåførens oppgave er å ivareta sikkerheten ved bilen, og betjene kjøretøyet
  • Tomme plastsekker blir samlet inn og hentet etter avtale med sjåfør
  • Det er kun rent hageavfall som skal inn i renovasjonsbilen, inkludert gress, kvister inntil 15 cm i diameter og nedfallsfrukt. Maksimal lengde på busker/trær er 1,5 meter.
  • Vi tar ikke imot jord, netting/tråder og plastblomsterpotter, farlig avfall, løsmasser o.l., dette må leveres til en av gjenbruksstasjonene for videre behandling.
  Snegler derimot kan gjerne kastes i restavfall, slik at de går til forbrenning.
  • En ansvarlig/kontaktperson fra kolonihagen skal være i umiddelbar nærhet under innsamlingen, som vi kan forholde oss til ved behov

Utstyr

Finnes i trillebårboden / Vestkantbadet (111) og Skuret / lekeplassen (31).

Grøntavfall

Alt grøntavfall ligger i Skuret (venstre side) der tilhengeren står.

Kvittering

Husk å signer lista når du er ferdig!

Smittevern

Har du spørsmål, eller vil melde fra om ødelagt utstyr eller annet:
fellesabeide@hjemmetskolonihager.no