HAGEAVFALLSTØMMING

Du har ansvar for:

  • Hente og tømme grøntavfall fra fellesarbeidet som står i Skuret.
    Grøntavfallet skal lagres på venstre side der tilhengeren står.
  • Sette ut sekkene kvelden før komprimatorbilen kommer.
  • Hjelpe til å lesse på komprimatorbilen fra når den komme.
  • Tidspunkter når komprimatorbilen kommer mm.
  • Samle inn alle tomme avfallsekker og rydde området omkring øvre kjøreport FØR komprimatorbilen har kjørt!
    Tomme avfallsekker skal ikke legges i våre ordinære avfallskasser.

Meld fra om mangler og ødelagt utstyr ol.:
fellesabeide@hjemmetskolonihager.no

Utstyr

Finnes i trillebårboden / Vestkantbadet (111) og Skuret / lekeplassen (31).

Grøntavfall

Alt grøntavfall ligger i Skuret (venstre side) der tilhengeren står.

Kvittering

Husk å signer lista når du er ferdig!

Smittevern