ARBEIDSLEDER FOR GRØNTARBEIDE

Hvor?

Fargene viser de ulike grøntområdene i hagen som omfattes av fellesarbeidet.
Det er utarbeidet detaljerte arbeidsbeskrivelser for det enkelte området.

Arbeidet vil bli organisert i grupper på seks medlemmer, inkludert en arbeidsleder. Gruppene er såpass store at det gir fleksibilitet når arbeidet skal utføres. Ved større arbeider kan man mobilisere hele gruppen, og man kan dele gruppen på flere grøntområder.

Arbeidsleder er en 15-timers jobb, hvor 5 timer skal gå til organisering av arbeidet, mens de øvrige 10 inngår i det praktiske grøntarbeidet.

Arbeidsleder skal ha følgende oppgaver:

– Innkalle de som inngår i gruppen og bli enige om møtetidspunkt og sted, Det vil bli sørget for e-postadresser/tlf., for å forenkle kommunikasjonen
– Organisere arbeidet, i større eller mindre grupper
– Melde fra om ødelagte hageredskaper og behov for redskaper
– Melde fra om behov for innkjøp av jord, gjødsel, planter, løk etc.
– Videreformidle til neste arbeidsleder hva som er gjort i perioden
– Gi tilbakemelding til Fellesarbeidskomiteen om hvordan denne ordningen fungerer – underveis og ved slutten av sesongen.

Den enkelte deltaker sørger selv for å kvittere for utført arbeid og hvor i hagen arbeidet er utført.
Kvitteringslisten finnes, som i fjor, i skuret, nærmest Lekeplassen.

Arbeidsleder er kontaktperson til Fellesarbeidskomitéen:
fellesabeide@hjemmetskolonihager.no