Søknader

. . . last ned og les!

Taksering og byggesøknad

Ved nybygging, utbygging eller ombygging av hytte, veksthus, forbrenningstoalett eller markterrasse må en søke Styret om tillatelse.
Det må foreligge en godkjent skriftlig byggetillatelse før bygging/riving/utvidelse kan igangsettes!

Last ned, fyll ut og send inn byggesøknaden (PDF)

Søknadsfrister for taksering av parsell/hytte og/eller alle former for bygging

  • Byggesøknader må foreligge Styret innen:
    15. april for behandling vår og 15. september for behandling høst.
  • Taksering av parsell/hytte (for salg) må foreligge Styret innen:
    15. mai for behandling vår og 15. august for behandling høst.
  • Ønsker du salgstakst på hytte/parsell, kontakt Styret skriftlig!

Les mer: Hagens interne regler og vedtekter.

Takstveiledning

Last ned Kretsens takstveiledning - oppdatert 24. mai 2017 (PDF)
Last ned Rapport - takstgruppens arbeid - 4. februar 2016 (PDF)