Søknader

. . . last ned og les!

Taksering og byggesøknad

Ved ny-, ut- eller ombygging av hytte, veksthus eller markterrasse må man søke Styret.
Det må foreligge en godkjent skriftlig byggetillatelse før bygging/riving kan igangsettes!

Last ned, fyll ut og send inn byggesøknaden (PDF)

Søknadsfrister for taksering av parsell/hytte og/eller alle former for bygging

  • Byggesøknader må foreligge Styret innen:
    15. april for behandling vår og 15. september for behandling høst.
  • Taksering av parsell/hytte (for salg) må foreligge Styret innen:
    15. mai for behandling vår og 15. august for behandling høst.
  • Ønsker du salgstakst på hytte/parsell, kontakt Styret skriftlig!

Les mer: Hagens interne regler og vedtekter (PDF)

Takstveiledning

Last ned Kretsens takstveiledning - oppdatert 24. mai 2017 (PDF)
Last ned Rapport - takstgruppens arbeid - 4. februar 2016 (PDF)