Komitéer/utvalg

2020/2021
Fellesarbeidskomitéen
Eirunn Brofoss Skauge
Margun Bergny Konglevoll
Kristine Elisabeth Sandvik
Ingunn Forseth
Jorid Øverbø
Eva Groven
e-post til Fellesarbeidskomitéen

Takst- og Byggekomitéen
Edvard Johansen
Inger Lohne
Alexsander Visnes
Chris Espen Karlsen (vara)
e-post til Takst- og Byggekomitéen

Utleie av «Huset» - Husansvarlig
Berit og Ole-Martin Andresen (sommersesongen)
Lisbet Natland (vintersesongen)
e-post til Husansvarlig

Utleie av «Backstage» - Backstageansvarlig
Ole Martin Holmen
e-post til Backstageansvarlig

Valgkomitéen
Randi Holt Skarbø
Hilde Nesheim
Ingvild Ona Moberg
Une Pernille Andersen (vara)

Velferdsskomitéen
Kari Simonsen
Håkon Nilsen
Lise Olga Luther
Vidar Bredesen
Grethe Westby

Renovasjon
Ragnhild Eek

Revisor
Gudvin Berge
Grete Jønland Vistnes
Eva Seim (vara)

Strøm/lyskomitéen
Monica Skaug Ness

Web- og nettadministrator
Egil Cork-Larsen
E-post: Web- og nettadministrator