Komitéenes medlemmer

2017/2018
Fellesarbeidskomitéen
E-post: Fellesarbeidskomitéen
Anne Sofie Hansen
Randi Holth Skarbø
Kristine Elisabeth Sandvik
Hilde Vangstad
Birgit Dannenberg

Takst- og byggekomitéen
E-post: Takst- og byggekomitéen
Edvard Johansen
Jorunn Pedersen
Inger Lohne
Chris Espen Karlsen (vara)

Utleie av «Huset» - Husansvarlig
E-post: Husansvarlig
Berit og Ole-Martin Andresen (sommersesongen)
Lisbet Natland (vintersesongen)

Valgkomitéen
Aud Reiersdal
Lene Birgitte Danielsen
Hilde Nesheim
Randi Ervik (vara)

Velferdsskomitéen
Kari Simonsen
Håkon Nilsen
Jorid Øverbø
Lise Olga Luther

Renovasjon
Ragnhild Eek

Revisor
Eilif Andersen
Gudvin Berge
Grete Jønland Vistnes (vara)

Strøm/lyskomitéen
Monica Skaug Ness

Web- og nettadministrator
E-post: Web- og nettadministrator
Egil Cork-Larsen