Komitéenes medlemmer

2016/2017
Fellesarbeidskomitéen
E-post: Fellesarbeidskomitéen
Anne Sofie Hansen
Randi Holth Skarbø
Kristine Elisabeth Sandvik
Hilde Vangstad
Birgit Dannenberg

Takst- og byggekomitéen
E-post: Takst- og byggekomitéen
Edvard Johansen
Jorunn Pedersen
Inger Lohne
Chris Espen Karlsen (vara)

Utleie av «Huset» - Husansvarlig
E-post: Husansvarlig
Berit og Ole-Martin Andresen (sommersesongen)

Valgkomitéen
Aud Reiersdal
Lene Birgitte Danielsen
Sylvi Arnesen
Randi Ervik (vara)

Velferdsskomitéen
Kari Simonsen
Hilde Einan
Sidsel-Helene Jevanord

Renovasjon
Ragnhild Eek

Revisor
Eilif Andersen
Gudvin Berge
Grete Jønland Vistnes (vara)

Strøm/lyskomitéen
Monica Skaug Ness

Web- og nettadministrator
E-post: Web- og nettadministrator
Egil Cork-Larsen