Hageavfall

Renovasjonsetatens avfallsbil kommer . . .

Henting av hageavfall 2017

Du må selv laste opp ditt hageavfall på renovasjonsbilen!
Nye dato for 2017 kommer!

Renovasjonsetaten, (REN) vil som tidligere år samle inn hageavfall fra Oslos kolonihager. Kostnadene i forbindelse med innsamlingen vil dekkes i sin helhet av REN.

Vi tar i mot det meste av hageavfall, inkludert gress og kvister inntil 15 cm i diameter, og planter med plantesykdommer som skurv. Snegler derimot kan gjerne kastes i restavfall slik at de går til forbrenning.

Dersom dere har noen spørsmål er det bare å kontakte meg.

Med vennlig hilsen
Anita Stangeland, spesialkonsulent II
Kundeavdelingen, Renovasjonsetaten Oslo kommune

Telefon dir.: 23 48 37 17
Mobil: 941 35 542
Sentralbord: 02 180
www.oslo.kommune.no

Vet du hva det blir av hageavfallet?