Hageavfall

Renovasjonsetatens avfallsbil kommer . . .

Henting av hageavfall 2019 (mer info kommer)

VIKTIG melding fra Renovasjonsetaten vedr. henting av hageavfall!
Første hentedato er: Ikke fastsatt, venter på Renovasjonsetaten.

Du må selv laste opp ditt hageavfall på renovasjonsbilen!

Renovasjonsetaten, (REN) vil som tidligere år samle inn hageavfall fra Oslos kolonihager.
Kostnadene i forbindelse med innsamlingen vil dekkes i sin helhet av REN.

Det er fint om dere er forberedt før vi kommer og er klare til å laste hageavfallet inn i renovasjonsbilen.
Vi tar i mot det meste av hageavfall, inkludert gress og kvister inntil 15 cm i diameter, og planter med plantesykdommer som skurv.
Snegler derimot kan gjerne kastes i restavfall slik at de går til forbrenning.

Med vennlig hilsen
Dersom dere skulle ha noen spørsmål er det bare å ta kontakt med:
Spesialkonsulent Anita Stangeland på e-post: anita.stangeland@ren.oslo.kommune.no, eller telefon: 23 48 37 17.

Renovasjonsetaten, Oslo kommune
Telefon.: 23 48 36 50
Sentralbord: 02 180
www.oslo.kommune.no

Vet du hva det blir av hageavfallet?