Forfallsterminer

Innbetalinger av:Forfallsterminer:Bruk konto nr.:Priser
Strømavgift
Oppgi hageadresse, gammel og ny målerstand og beløp pr kWh ved betaling.
Medio mai og september6029.56.45159Fastsatt på årsmøte
Årskontingent
Oppgi navn og hageadresse ved betaling.
Medio april6022.05.28025Fastsatt på årsmøte
Jordleie
Oppgi navn og hageadresse ved betaling.
Ultimo november6022.05.28025Indeksregulert av Oslo kommune
Merk: Det er innført purringsgebyr kr. 50,- og 10% i forsinkelsesrenter pr år.