Hjemmets Kolonihager

« . . . den grønne lungen i Bydel Sagene med 109 gartnere»

Velkommen til oss!

Portene langs Kongsvingergata og Stavangergata er åpne fra kl. 08.00 – 21.00 (1/5 – 30/9).
Se hagekart

Lille Café

På søndager er vår «Lille Café» åpen i sesongen mellom kl. 12.00 - 15.00. Her får du kjøpt kaffe, vafler, brus og noen ganger mer.

Portveien 2

Kom å ta en titt på Norges mest kjente hytte - Portveien 2.

Hjemmets Kolonihager

Hjemmets Kolonihager ligger på Bjølsen, mellom Voldsløkka Idrettspark og Bjølsenparken.
Det var direktør Ole Sundø i ukebladet «Hjemmet», som tok initiativet til opprettelsen av hagen i 1912 til sine arbeidere. Derav navnet Hjemmets Kolonihager. Området var en del av Søndre Bjølsen gård, som Sundø fikk bygslet.
Kolonihagen består idag av 109 parseller med hytter, et stort forsamlingshus «Huset», som kan leies av hagens medlemmer til ulike anledninger, og som ligger ved hagens største plass. Her finner du også «Funkis-Scenen» og vår «Lille Café». De fleste hyttene har innlagt sommervann og hagen har to sanitæranlegg (dusjer/toaletter) og et fellesvaskeri.

Hyttene

Vi har hytter med forskjellige utseende og størrelser, nye og gamle. De fleste gamle hyttene er bygd ut i ulike etapper og er restaurerte, samtidig som de har bevart særpreget fra de opprinnelige hyttene.
I vår hage er det ingen standard regler for utformingen av hyttene, men reglene er klare hvor store de kan være. Dagens norm er 44 m² inkl. bod og veranda.

Portveien 2

Parsellene

Da hagen ble anlagt i 1912 hadde dyrking på parsellene stor betydning for familienes helse og økonomi. Hver kvadratmeter ble utnyttet til dyrking av grønnsaker, bær og frukt. Om høsten ble årets avling stilt ut, og de største og beste eksemplarene ble premiert.
Dagens kolonister har et litt annet forhold til parsellen (av franske ordet parcelle/jordstykke) sin. Noen bugner av grønnsaker, frukt og bær, mens andre preges av et mangfoldig blomsterflora. Felles for alle parsellene er at de er et uvurderlig rekreasjonsområde, og gir oss muligheten til å stikke fingrene i jorda og få ting til å gro.
Vi har ikke lov til å ha vinduer som vender mot naboens oppholdsplass. Selv om parsellene er små og hyttene ligger tett innpå hverandre, kan vi innta frokosten i grønne usjenerte omgivelser.
Parsellenes størrelse varierer fra 200 til 400 m².

Kolonihagene i Oslo

I Oslo er det 9 kolonihager med tilsammen 1096 parseller med hytter. Alle kolonihagene har tildels egne regler for salg av hyttene. Jorda leies av Oslo kommune, men hyttene eier vi selv.
Ønsker du å sette deg på venteliste for å få kjøpt hytte, finner du mer informasjon her.

Hva kreves av en kolonist?

En kolonihage er et lite samfunn hvor vi bor tett i tett. Her er ingen store villahager, men små parseller med små hytter. Så sant været tillater, lever vi det meste av vårt kolonihageliv ute på våre små jordlapper og vi kan ikke unngå å ha kontakt med våre naboer, så gjensidig respekt og toleranse er viktig.
Vi som er så heldige å ha en kolonihagehytte er klar over hvilket gode vi har, og selv om vi ikke kan bestemme at det skal bygges flere hager, gjør vi det vi kan for at de skal være tilgjengelig for flest mulig. Prisene på hyttene holdes nede ved strenge takstregler, og alle salg håndteres av det enkelte hagestyre.
For å holde kostnadene nede må alle delta 10 timer i ulike former for fellesarbeid. Vi vedlikeholder selv våre fellesarealer, vasker forsamlingshus, sanitæranlegg og utfører nødvendige reparasjonsarbeid.
Vi har et styre og en rekke komitéer med forskjellige oppgaver, som krever at vi bytter på å gjøre en innsats også på dette området.